Răng vỡ, mẻ, sứt hoặc răng sâu nên được trám thẩm mỹ nhưng việc hàn trám đồng thời cần bình phục răng về mặt chức năng, đảm bảo ăn nhai bình thường. Để thực hành được điều này bạn bắt buộc tìm được...