Có lẽ ai có một tuổi thơ "dữ dội" cũng đều biết cuốn truyện cười cầm tay mini ngày xưa với tên Tuổi Trẻ Cười.
Tuổi Trẻ Cười.VN mong muốn mang đến cho các bạn kho giải trí hài, cười ... tổng hợp ......