Mẹ yên tâm hơn vì từ nay con yêu sẽ tự luyện ngồi học thẳng lưng với bạn robot Captain Eye.

https://zalo-article-photo.zadn.vn/24d6c7d5b89451ca0885#71560492Chỉ cần con ngồi vẹo, cúi sát, bạn robot...