1. : tạo 1 bài viết mới ở 1 box thích hợp
  2. quote : là trích dẫn lại lời của người mình cần trả lời
  3. multi quote : là trả lời trích dẫn 1 lúc nhiều người ,khi có nhiều người hỏi ,bạn sẽ sử dụng tính năng này
  4. : sửa lại bài viết khi thiếu thông tin hay cần update thêm hàng mới,giá cả ......
  5. : đây là biểu tượng thông báo đến cho BQT biết tin xấu cần phải xử lý
  6. :là biểu tượng chèn link vào ,vd bạn gõ chữ click here sau đó quét khối nhấn vào biểu tượng ,sau đó đưa link vào (choxinh.com) thì khi người khác click vào chữ click here sẽ vào choxinh.com
  7. đây là biểu tượng quan trọng,khi click vào bạn phải rành 1 tí về HTML
  8. Ngoài ra các biểu tượng khác đơn giản ,nếu bạn o rành cái nào cứ hỏi