Tôi có con khét bông , do kg có t/g chăm sóc nên cần để cho em nó ra đi . Chân 2 hàng trơn , chân trái có độc giáp giữ ngọc , 2 chân có thới hoa đăng , đá nạp tốt , vô gai đá lông . Cần để lại cho ai cần với giá vốn trước mua của Diệu ở Thủ đức , về chỉ cắt lông sơ để dễ tắm rửa , xổ văn nghệ được 2 dạt chưa đá cựa sắt nha A/E . tôi kg biết up hình , có gì lại nhà xem trực tiếp nha