CHẠY ĐIỂM THEO YÊU CẦU - CHẠY ĐIỂM NỢ MÔN 2019CHẠY ĐIỂM CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC - NỢ MÔN - CHẠY HỒ SƠ GỐCMAIL : chaydiemnomon@gmail.com
Bạn học nhưng nợ môn không tốt nghiệp được .

Bạn học nhưng nghĩ nhiều nên bị liệt môn

Bạn thi hoài nhưng không đậu

Bạn nợ chứng chỉ Anh Văn ....

Bạn muốn nâng từ Yếu Lên Trung Bình và Khá ....BẠN CẦN CHÚNG TÔI GIÚP VUI LÒNG LÀM THEO NHƯ SAU :

CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA THÍ SINH :

HỌ VÀ TÊN :

CMND : ( CHỤP ẢNH - SCAN )

TÊN TRƯỜNG :

MÃ SINH VIÊN :

YÊU CẦU CẦN GIÚP :

SỔ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ :GỬI QUA : chaydiemnomon@gmail.com

Trong thời gian xem xét , chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để giúp đỡ.**** Ngoài ra , các trường Y Dược , Bác Sĩ , Công An , chúng tôi đều giúp được , nêu rõ yêu cầu , xem xét và phê duyệt .