Theo Sputnik, vụ tai hoạ nạn xảy ra chiều 19/8, hồi đơn chiếc xe buýt chở ẩn khách Trung Quốc xốc xuống khe núi sâu 30m ở Lào.

ra thời điểm xảy vào vạ nàn, trên xe cộ có 43 đẩn khách khứa Trung Quốc, đơn trợ lý tour người Trung Quốc, 2 tiến đánh dân Lào, lái xe và hướng dẫn viên ập lịch. nap muc in quan 7

ít ra 13 người thoả bỏ mạng và dãy chục người khác bị thương xót. Hai người hiện nay hãy còn khuất tích tụ. kiêng kị 31 người còn nổi coi sóc nghỉ tế.Những tai nạn liên lạc kiểu nào là xảy ra khá phổ thông ở Lào, Thái Lan, Campuchia và Myanmar.

Đợt gió mùa kéo trường học từ bỏ tháng 6 tới tháng 10 tại Lào cũng còn khiến giàu tuyến đường chìm nặng, trở nên trót lọt trượt rất nguy hiểm.