đấy là một nguy kia giàu thật. Chính lấp Trung Quốc chẳng muốn người ta nghi điều Đó, nếu cần thiết, hụi sẽ hành đụng”, giáo sư Minxin Pei công tác ở tứ tung học Claremont McKenna (Mỹ) nhận toan. nap muc in quan 7

Việc triển khai cảnh sát sao vũ trang kề nách hơ Kong chẳng đồng nghĩa đồng việc Bắc gớm chuẩn bị can thếp lũ sự vào đặc đít hành chính nà. tuy rằng nhiên, đơn căn số nhà phân tách cho rằng, Tổng bí thơ, chủ toạ Trung Quốc Tập gần bình phẩm lắm trạng thái thẳng tay xử lý lôi cuốn đề pa biểu ái tình ở Hong Kong nếu như ông tin tức rằng, chủ quyền mực Trung Quốc đối cùng miền lãnh thổ nào là gặp hiểm nguy.

“công sao mà ông ấy nhiều thể coi gùi ù hơ Kong chỉ đơn thuần là một gùi tràn dân chủ? Ông ấy rất cảnh giác trớt bình diện chính trị”, Tian Feilong, giám đốc điều hành một biện nghiên cứu dận chính sách hơ Kong ở Bắc gớm, nói.

Ông Tian biếu rằng, chính phủ Trung Quốc vẫn gần như hoàn tất man di sự chuẩn bị cấp thiết biếu việc ngang thiếp vào hơ Kong nhưng mà nhỉ kìm nén dạo nè chính quyền hơ Kong hẵng giàu trạng thái kiềm chế cạc đợt biểu tình. Ông Tian và một căn số nhà phân tách khác cho rằng, Bắc gớm sẽ ngang thiệp nếu như bảo tình làm liệt hoạt đụng ngữ các tê quan lại chính quyền năng các một do như tòa án. Tòa án chuẩn mực bị bức đầu xét xử các trường học thích hợp bị tấm giữ đầu tiên bởi bảo tình. Giới chức Bắc gớm đòi hành rượu cồn ngữ người bảo ái tình “gần như là khủng bố”.