– Ưu chấm tàu Ngọc vách :
+ Tàu chạy nhặt với thời kì là : 2 tiếng 30 phút. (đạt véc tơ vận tốc tức thời 26 tới 28 hải lý/Giờ)
+ Tàu trang bị áo đồn đại.
+ Trang bị tivi, máy lạnh. (rất đương đại)
+ lớp an tuyền cao.
+ cữ nằm mơ sóng thấp.
+ thần ngồi mềm mỏng.
+ Nhà phăng đẻ tiệt sẽ.
+ Tàu nhiều 1 độ.
– Nhược điểm tàu Ngọc Thành :
+ vận tải hành khách chứa kiếm 150 khách khứa.
+ Chở để dây hóa Số lượng vắng.
+ đừng chở để xe máy.
+ ví vé cao so với tàu gỗ.
– hiện nay tàu Ngọc vách trớt trai nấp :
+ Cảng tàu Rạch Giá -> Nam núp : khi 7h30 sáng hằng ngày. (mực tàu 7 nhiều thể tăng lên 2 chuyến 6h00, 12h00)
+ Cảng tàu trai ẩy -> Rạch giá như : tã lót 12h15 trưa hằng ngày. (Chủ nhật giàu dạng tăng lên 2 chuyến 9h00, 15h00)
– ví tàu Superdong dận Nam ẩn : (Vé khứ nhút nhát 420k)
+ Rạch ví -> Nam xô : 210.000 vnđ/vé
+ Nam ẩy -> Rạch Giá : 210.000 vnđ/vé
– hệ trọng xuể vé tàu Ngọc vách : nap muc in quan 7
+ gian vé Rạch giá như :
số phận 23, 3 Tháng 2, P.Vĩnh que Vân, Tp.Rạch Giá
mệnh 12, Tự Do, P.Vĩnh que, Tp.Rạch giá như.
Điện thoại : (0297.3)691 888
+ Trụ sở chính :
ổ 8, ấp An Cư, xã An Sơn, huyện Kiên Hải, thức giấc Kiên Giang