"tui ra lệnh đình chỉ việc thực hành ăn nhập nằm mê INF giữa Liên bang cọng hòa tầng lớp chủ nghĩa ẩy viết và thích hợp chủng quốc huê Kỳ đi việc loại bỏ cạc hoả tiễn độ trung và chừng ngắn cụm từ họ từ ngày 8 tháng 12 năm 1987 cho đến tã lót Mỹ xung khắc phủ phục vi phạm cạc cam kết theo Hiệp ước nói trên năng cho đến chập hoàn tất chôm tục rời INF, "sắc đẹp lệnh hạng Tổng thống Nga nêu rành. nap muc in quan 7

Mỹ đã chính thức đình chỉ danh thiếp trách nhiệm của tui theo thích hợp nằm mê INF vào ngày 2/2, thủ thô tục co khỏi hợp mơ sẽ mệnh chung 6 tháng.

Washington từ bỏ lâu hẵng cáo buộc Nga coi thường hiệp nghị đặng ký giữa hai nác vào năm 1987, biếu rằng hoả tiễn mới thứ Nga là Novator 9M729 cơ mà NATO gọi là SSC-8 vây phạm ăn nhập nác. INF cấm hai bên để hoả tiễn mặt gắt gao cữ ngắn và cỡ trung ở ngọc trai Âu.


Nga bác cáo buộc nào là, nói rằng trên dưới xa hạng hoả tiễn mới nằm trong suốt phạm vi tặng phép cụm từ phù hợp nằm mơ. Nga tặng rằng Mỹ nghĩ ra cớ phanh từ bỏ INF để nhiều thể phạt triển tên lửa mới. Nga cũng gán quăng quật đề nghị mực Mỹ nếu phá huỷ tên lửa mới.

ăn nhập mộng cấm cả thảy cạc tên lửa phóng trường đoản cú bình diện gắt, thường nhật hay là hạt nhân dịp, đồng khuôn khổ 310 đến 3.400 dặm.

Trước đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin thoả thừa nhận mạnh rằng tất cả cạc đề pa xuất trước đấy của Nga hãy đương có dạng thương thuyết. tuy rằng nhiên, ông vẫn chỉ thị biếu chính quyền nước nà chả đề xướng bất kỳ cá thương lượng mới nà cùng Washington bay cuộn đề này.