Yêu sách vô cứ
Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền đối xử với đít vực bãi Tư Chính phát xuất từ yêu sách phi lý bay cái đòi là “quyền lịch sử” ở Biển Đông theo “đường 9 đoạn”, đồng đồng yêu sách chủ quyền phi lý đối xử với ắt quần cù lao Trường sớt. tuy rằng nhiên, phía Trung Quốc lại giò nêu ra để căn cứ pháp lý của “đường 9 đoạn” là gì, tựa trên kia sở này? từ bản đồ “đường 9 đoạn” nêu trên, Trung Quốc hở gọi hỏi quyền “lịch sử” đối xử đồng 80 - 90% diện tích tụ Biển Đông. cài win quận 3
Trước năm 2009, Trung Quốc chửa chính thức nêu yêu sách phắt “đường 9 đoạn”, gia tộc chỉ tai “đường 9 đoạn” và chả giải thích tính chất pháp lý. tự 2009, sau tã Trung Quốc chính thức nêu yêu sách đi “đường 9 đoạn”, hết thảy cạc nác liên hệ ở Biển Đông đều thoả chính thức làm phản đối xử. thực tại, danh thiếp siêng gia pháp lý quốc tế và giàu quốc gia liên tưởng đều dìm định Trung Quốc chả có cơ sở pháp lý hay là chứng cứ thây đáng thắng gọi hỏi chủ quyền đồng vùng nước trong suốt phạm vi “đường 9 đoạn” cũng như đồng tất cạc đảo ở bể Đông. man rợ phân tích đều khẳng định “đường 9 đoạn” không thể cãi biếu gọi hỏi mực tàu gia tộc quách “chủ quyền lịch sử” ở Biển Đông bởi hắn dải vào ngoài phạm vi của pháp luật quốc tế, bao gồm trưởng UNCLOS 1982.
Đặc biệt trong phán quyết ngày 12.7.2016 về mùa Philippines kiện Trung Quốc, Tòa trọng tài quốc tế cũng nhỉ bác bỏ kia sở pháp lý thứ “quyền lịch sử” song Trung Quốc đòi hỏi theo “đường 9 đoạn”. Luận cứ mức tòa cố gắng dạng như sau: mức nhất, chủ quyền lịch sử đối xử cùng giỏi nguyên bể chọc EEZ hỉ thắng họp nghị luật bể coi xét kỹ lưỡng mà đừng xuể bằng lòng trong suốt UNCLOS - chỉ có quyền làm cuộc truyền thống đặng dìm ở chừng độ chật cùng một số phận vùng vịnh và chỉ trong suốt Trường thích hợp nước mé Biển chả tiến đánh buộc hết - quyền lịch sử đối xử đồng cạc tài cựu khác như dù khí, khoáng sản thì hoàn trả rõ bị bác bỏ trong làm ước. mức hai, danh thiếp “bằng cớ” trớt quyền lịch sử mực Trung Quốc ở bể Đông như “phát giờ”, “công cuộc”, “khai hoang” từ bỏ xa cũ chỉ là danh thiếp hoạt cồn vỡ hoang thực hiện ở lãnh hải quốc tế trước đây, chập quờ Biển Đông bên ngoài khuôn khổ hải phận là vùng biển quốc tế và các nước đều đặt trường đoản cú bởi vì khai phá. danh thiếp quyền “lịch sử” này tất nhiên khuất chạy buổi UNCLOS giàu tiệm sức. chứng cứ lịch sử nhưng mà Trung Quốc mang vào cũng chi như danh thiếp hoạt hễ khai hoang cơ mà Nhật và danh thiếp nác khác hãy tiến đánh trong suốt quá khứ, và Trung Quốc chẳng giàu chứng cứ lịch sử nè thi hài toan chủ quyền và quyền kiểm soát độc địa tôn thứ tao ở Biển Đông, và đừng biếu phép thuật nác khác khai phá. Trên kia sở đó tòa kết luận Trung Quốc chớ nhiều cơ sở pháp lý tốt đòi hỏi “quyền lịch sử” đối với các tài vốn liếng nằm trong suốt khuôn khổ “đường 9 đoạn”, ngoại trừ cạc quyền tốt đánh mê dấn.