Thông báo báo giá Google Backlink 2019 - 0934225077

♻️Bảng giá Backlink Google ♻️✅Thể loại direct (Backlink chuyển hướng)
✅Thống kê được trên AHREFS
✅Giá 25K/ 1 Backlink
✅Làm tối thiểu 10 Backlink, Tối đa 200 Backlink
✅Thời gian hoàn thành 10 ngày
☎ 0934225077
Công khai báo giá Google Backlink 2019


Demo:
- http://images.google.hn/url?q=https:...le-bid850.html
- http://www.google.mn/url?q=https://h...le-bid850.html