Bạn CẦN bán hàng trên nhiều tài khoản Facebook
Bạn khó khăn trong việc quản lý comment inbox trên nhiều facebook
PHẦN MỀM QUẢN LÝ COMMENT INBOX
Quản lý comment inbox tài khoản facebook số lượng lớn
Cho phép Trả lời Comment, Inbox nhiều tài khoản facebook chỉ bằng click chuột
Quản lý tập chung, chuyên nghiệp, bạn không phải đau đầu vì việc login nhiều tài khoản trên trình duyệt


Thống kê, báo cáo 1 cách dễ dàng đơn giản chỉ bằng click chuột
.....và rất nhiều tình năng quan trọng, giúp bạn bán hàng tập trung, tiết kiệm thời gia---------------------------------------------
🖍 Liên hệ : 0949.335.866
🖍 Zalo: 0949.335.866

Xem them: phần mềm quản lý comment và inbox facebook