mình mới khai thác đc cần tặng 2 loại cây thủy sinh cỏ tóc , cỏ ống
bạn nào cần thì liên hệ qua
yahoo : white_shark2109
đt - 0983939722